Dagorde

Dagorde Gemeenteraad van 10 april 2017

20.00 uur - raadzaal, gemeentehuis

 

De voorzitter verzoekt de Gemeenteraad in zitting bijeen te komen op maandag, 10 april 2017 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Zonnebeke.

DAGORDE

Openbare zitting

1. Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 23 maart 2017

2. WVI - Goedkeuring agenda algemene vergadering dd. 18 mei 2017

3. Onderhoud openbare verlichting, monumentverlichting en verkeerskegels dienstjaar 2017, goedkeuring raming

4. Reglement belasting op de leegstaande woningen en gebouwen - Ter beslissing

5. Reglement Onderwijscheque

6. Participatie aan de intergemeentelijke Uitpas voor de Westhoek

7. Goedkeuring verslag accountant, werkingsverslag en rekening CO7 2016

8. Donatie aan Unicef t.b.v. 2.500 euro, goedkeuring