Aangifte van een evenement

Scroll naar

Indien je een evenement organiseert dat een risico met zich meebrengt, dien je hiervan aangifte te doen bij de dienst evenementen.

Voorwaarden

Wat is nu juist een risicovol evenement?

Evenementen:

 • met veel publiek op één plaats (vanaf ongeveer 100 personen)
 • met eet- en/of drankstanden.
 • met vuurwerk
 • met security
 • waar de geluidsnorm wordt overschreden
 • waar een stuk openbaar domein of openbare weg wordt afgezet/ingenomen (tijdelijk verkeersreglement)
 • die een impact hebben op de openbare veiligheid

Bijvoorbeeld: festival, wijkfeest, fuiven, braderieën,...

Aanvraag

Een aangifte dient te gebeuren bij de dienst evenementen.

Wat

Een aangifte omvat de indiening van:

 • Het formulier mini bij evenementen met 100 tot 1.000 personen of
  het formulier maxi bij evenementen met meer dan 1.000 personen.
 • De vereiste plannen: grondplan, inplantingsplan...
 • Overige bijlagen: nadere uitleg, aanvraag tijdelijk verkeersreglement.

De bijbehorende richtlijnen voor organisatoren kun je hier downloaden.

Je kan alle documenten ook bekomen op de dienst zelf.

Wanneer

Iedere melding van een evenement dient minstens twee maanden op voorhand bezorgd te worden aan Christine Beun, verantwoordelijke van de dienst. Het formulier 'mini' of 'maxi' mag evenwel ingediend worden van zodra alle essentiële gegevens gekend zijn. Informatie rond bijvoorbeeld verzekeringen kunnen achteraf meegedeeld worden.
PAS OP: identiteiten van security-mensen en/of firma's zijn essentieel en moeten tijdig overgemaakt worden. Het dossier wordt niet opgestart indien deze gegevens niet zijn toegevoegd aan de melding!

Evenementen in augustus, september of oktober:
Gelieve je aanvraag minstens drie maanden op voorhand in te dienen bij de dienst evenementen indien het een evenement betreft dat in augustus, september of oktober valt. Er moet namelijk rekening gehouden worden met enerzijds de verlofperiode van de administratieve diensten en anderzijds de verlofperiode van het college van burgemeester en schepenen om de aangevraagde evenementen te kunnen behandelen.

 

Binnenkort zal de aangifte van een evenement volledig digitaal gebeuren, voorlopig wordt er nog gewerkt met PDF-documenten.

Tips

 • De tijdelijke verkeersreglementen met betrekking tot de evenementen worden in de dienst evenementen opgemaakt en niet langer door de politie. Vergeet dus niet om alle vereiste documenten aan te leveren tezamen met de aangifte van je evenement.
 • Het indienen van de evenementenbundel staat volledig los van de reservering van de nodige infrastructuur en materialen. Dit behoort tot het domein van de uitleendienst.
 • De vergunningen voor vuurwerk en het plaatsen van publiciteitsborden worden ook door de dienst evenementenbeheer behandeld. Wil uw aanvraag ruim op voorhand indienen.