Asbest in je huis

Asbest in je huis. Een reden tot paniek?
Asbest werd tot in de jaren ‘80 veel gebruikt in woningen. Sinds 1998 is het gebruik van asbest verboden. In veel gebouwen vind je wel nog asbest terug in leien, golfplaten of asbestisolatie rond verwarmingsbuizen.

Eerst denken, dan doen
Het inademen van asbestvezels kan ernstige gevolgen hebben voor je gezondheid. Maar veel hangt af van het soort materiaal en of het in goede of slechte staat is.

Bij hechtgebonden asbest dat in goede staat is, zitten de vezels vast in het materiaal en is er geen onmiddellijk gezondheidsrisico. Toch wacht je beter niet tot het asbesthoudend materiaal oud en verweerd is voor je het weghaalt. Je kan het zelf verwijderen, als je een aantal voorzorgsmaatregelen neemt. Gebruik geen mechanische werktuigen zoals een boor of schuurmachine en vermijd stofvorming door het materiaal vochtig te houden.

Als asbest niet-hechtgebonden is, komen er gemakkelijk asbestvezels uit het materiaal los. Hierdoor is er een groter gezondheidsrisico en moet je het laten verwijderen door een erkend asbestverwijderaar. Dit is onder ander het geval bij asbestisolatie rond verwarmingsbuizen.

Asbest in jouw woning?
Wil je weten hoe je asbest kan herkennen in je woning? Is er asbest aanwezig in je woning en wil je weten wat je kan doen? Surf naar www.asbestinfo.be voor meer info.