Aankondigingsborden openbare weg

De gemeente kan enkel vergunningen uitreiken voor borden langs gemeentewegen: 's Graventafelstraat, Grote Roeselarestraat, Moorsledestraat, Langemarkstraat, Zandvoordestraat, Zillebekestraat en Dadizelestraat! Je hebt steeds een vergunning nodig!
Voor borden langs gewestwegen, moet je een vraag dienen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (Omloopstraat 1, Ieper): Menenstraat, Briekestraat, Westrozebekestraat, Molenstraat, Passendalestraat, Beselarestraat, Wervikstraat, Roeselarestraat, Ieperstraat. Je hebt steeds een vergunning nodig!

Borden langs gemeentewegen

De aanvraag gebeurt normaliter via de melding van een evenement; indien niet, gelieve minstens volgende gegevens in je aanvraag te vermelden:

 • Naam en adres aanvrager
 • Naam organisatie/vereniging
 • Periode
 • Duidelijke opgave van adres/plaats van opstelling van de borden
 • Activiteit
 • Afmetingen
 • Een voorbeeld van affiche wordt bij de aanvraag gevoegd!

Voorwaarden / Nadere uitleg:

 • Borden of affiches mogen NOOIT aangebracht worden op volgende plaatsen :
  • Op de rotonde De Brieke.
  • Openbare gebouwen, beschermde monumenten.
  • Aan de openbare weg palende afsluitingen en omheiningen.
  • Aan verkeersborden, -lichten, wegwijzers, straatmeubilair, verlichtingspalen.
  • Constructies van nutsmaatschappijen en openbare diensten.
 • Er mogen geen borden geplaatst worden of bepijling aangebracht worden van activiteiten die niet plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente.
 • De plaatsing van de publiciteitsmiddelen mag de veiligheid van de weggebruikers niet in het gedrang brengen.
 • De publiciteitsmiddelen mogen niet in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden.
 • In geen geval mag de oppervlakte 4 m² overschrijden.
 • De naam en adres van de aanvrager moeten duidelijk zichtbaar vermeld worden.
 • Voor eventuele opstelling op het openbaar domein van de gewestwegen dient een vergunning verkregen te worden van Het Agentschap Wegen en Verkeer – Omloopstraat 1 – 8900 Ieper.
 • De gewestwegen zijn : Menenstraat, Briekestraat, Westrozebekestraat, Molenstraat, Passendalestraat, Beselarestraat, Wervikstraat, Roeselarestraat en Ieperstraat tot een de rotonde Brieke.
 • Voor de plaatsing van borden op privédomein moet geen aanvraag gedaan worden.  Dit wil niet zeggen dat de borden niet moeten geplaatst worden zoals een goede huisvader dit zou doen...