Aangifte geluidsnorm

De overheid hanteert een strengere regelgeving betreffende de geluidsnorm bij het gebruik van de gemeentelijke gebouwen. De norm die vanaf nu geldt is 85 decibel. Concreet wil dit zeggen dat alle activiteiten die plaatsvinden in de gebouwen die eigendom zijn van de gemeente, de geluidsnorm van 85 decibel niet mogen overschrijden. Afwijkingen tot 95 decibel worden toegestaan, indien er op voorhand een aanvraag wordt ingediend bij het schepencollege. Deze maatregel wordt toegepast om blijvende gehoorschade, die optreedt vanaf 95 decibel, te voorkomen. Afwijkingen tot 100 decibel kan worden toegestaan bij evenementen in een tent of in openlucht. 

 

Aanvraag

Dit formulier dien je over te maken aan de evenementendienst. Binnenkort zal de aangifte van een evenement volledig digitaal gebeuren.

Voor meer informatie, contacteer de milieudienst, voor afwijkingen op de normale regels, contacteer de evenementendienst