Dagorde

De voorzitter verzoekt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting bijeen te komen op maandag 17 juli 2017 om 19.30 uur in de schepenzaal van het gemeentehuis te Zonnebeke.

DAGORDE

Openbare Zitting

1. Goedkeuring notulen openbare zitting dd. 19 juni 2017
2. Princiepbeslissing houdende opmaken en realisatie verkaveling “Oude Rijkswachtkazerne” te Zonnebeke
3. Samenwerkingsovereenkomst Ascento - aanwerving diensthoofd poetsdienst
4. Reglement Onderwijscheque
5. Kennisname start Uitpas
6. Reglement activering asielzoekers
7. Maandelijks overzicht van de uitgaven en de ontvangsten, kennisgeving

Geheime Zitting

8. Goedkeuring notulen geheime zitting dd. 19 juni 2017
9. Sociale dienst: dossiers individuele hulpverlening
10. Sociale dienst: mededelingen
11. OCMW-personeel, maandelijks overzicht van de besluiten van de secretaris in het kader van de raadsbeslissing van 22.06.09 en 26.10.09 met betrekking tot de omschrijving dagelijks personeelsbeheer, kennisgeving