Dagorde

De voorzitter verzoekt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting bijeen te komen op maandag 20 maart 2017 om 19.30 uur in de schepenzaal van het gemeentehuis te Zonnebeke.

DAGORDE

Openbare Zitting

1. Goedkeuring notulen openbare zitting dd. 20 februari 2017
2. Intergemeentelijke samenwerking 'de opstap'
3. Lidmaatschap Wivo omzetten naar abonnement Vonk
4. Regierol Sociale Economie - Westhoekoverleg
5. Deelname IT raamcontract Stad Brugge
6. Vacantverklaring van een betrekking van diensthoofd poetsdienst (Cv) bij wijze van aanwerving en bepaling bekendmakingskanalen - correctie
7. Aanwerving diensthoofd poetsdienst (Cv): samenstelling en vergoeding selectiecommissie
8. Maandelijks overzicht van de uitgaven en de ontvangsten, kennisgeving

Geheime Zitting

9. Goedkeuring notulen geheime zitting dd. 20 februari 2017
10. Sociale dienst: dossiers individuele hulpverlening
11. Sociale dienst: mededelingen
12. Aanvaarding ontslag van diensthoofd schoonmaakdienst wegens recht op pensioen
13. Aanvaarding ontslag van twee technisch assistenten in de schoonmaakdienst wegens recht op pensioen
14. OCMW-personeel, aanstelling van  technisch assistenten in de poetsdienst
15. OCMW-personeel, maandelijks overzicht van de besluiten van de secretaris in het kader van de raadsbeslissing van 22.06.09 en 26.10.09 met betrekking tot de omschrijving dagelijks personeelsbeheer, kennisgeving