Dagorde

De voorzitter verzoekt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting bijeen te komen op dinsdag 18 april 2017 om 19.30 uur in de schepenzaal van het gemeentehuis te Zonnebeke.

DAGORDE

Openbare Zitting

1. Goedkeuring notulen openbare zitting dd. 20 maart 2017
2. Vaststelling Jaarrekening 2016
3. Goedkeuring van de budgetrapportering 2017
4. Maandelijks overzicht van de uitgaven en de ontvangsten, kennisgeving

Geheime Zitting

5. Goedkeuring notulen geheime zitting dd. 20 maart 2017
6. Sociale dienst: dossiers individuele hulpverlening
7. Sociale dienst: mededelingen
8. Aanwerving van een diensthoofd poetsdienst (Cv): proces-verbaal van afsluiting der kandidaturen - kennisgeving
9. OCMW-personeel, maandelijks overzicht van de besluiten van de secretaris in het kader van de raadsbeslissing van 22.06.09 en 26.10.09 met betrekking tot de omschrijving dagelijks personeelsbeheer, kennisgeving