Dagorde

De voorzitter verzoekt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting bijeen te komen op maandag 15 mei 2017 om 19.30 uur in de schepenzaal van het gemeentehuis te Zonnebeke.

DAGORDE

Openbare Zitting

1. Goedkeuring notulen openbare zitting dd. 18 april 2017
2. Dubieuze debiteuren
3. Provisie klusjesdienst
4. Mededelingen sociale dienst
4.1 Evaluatie animatienamiddag 27 maart 2017
5. Maandelijks overzicht van de uitgaven en de ontvangsten, kennisgeving

Geheime Zitting

6. Goedkeuring notulen geheime zitting dd. 18 april 2017
7. Sociale dienst: dossiers individuele hulpverlening
8. Sociale dienst: mededelingen
9. Aanvaarding ontslag van twee technisch beambten in de poetsdienst wegens recht op pensioen
10. OCMW-personeel, maandelijks overzicht van de besluiten van de secretaris in het kader van de raadsbeslissing van 22.06.09 en 26.10.09 met betrekking tot de omschrijving dagelijks personeelsbeheer, kennisgeving