Dagorde

De voorzitter verzoekt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting bijeen te komen op maandag 18 september 2017 om 19.30 uur in de schepenzaal van het gemeentehuis te Zonnebeke.

DAGORDE

Openbare Zitting

1. Goedkeuring notulen openbare zitting dd. 21 augustus 2017
2. Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning door NV Belpark voor de bouw en exploitatie van een nieuw aquapark Bellewaerde te Ieper en Zonnebeke, Meenseweg 497, 8902 Zillebeke (Ieper)
3. Vaststelling van de oninvorderbare schulden dubieuze debiteuren
4. Maandelijks overzicht van de uitgaven en de ontvangsten, kennisgeving
5. Mededelingen sociale dienst
5.1 Filmavond op 4/10/2017 in het kader van de week van de geestelijke gezondheid

Geheime Zitting

6. Goedkeuring notulen geheime zitting dd. 21 augustus 2017
7. Sociale dienst: dossiers individuele hulpverlening
8. Sociale dienst: mededelingen
9. Aanvaarding ontslag van twee technisch beambten in de poetsdienst wegens recht op pensioen
10. OCMW-personeel, maandelijks overzicht van de besluiten van de secretaris in het kader van de raadsbeslissing van 22.06.09 en 26.10.09 met betrekking tot de omschrijving dagelijks personeelsbeheer, kennisgeving