Belastingen & Verordeningen

Belasting:

  • Belasting op de gewestelijke heffing op de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Verordening: