Activeringsheffing op onbebouwde percelen

Activeringsheffing op onbebouwde percelen gelegen in verkavelingen en gebieden bestemd voor wonen volgens het gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of ruimtelijk uitvoeringsplan

 

Belastbare grondslag: onbebouwde bouwgronden en kavels die voorkomen in het gemeentelijk register van onbebouwde percelen.

Tarief: afhankelijk van het jaar.

Looptijd: tot en met 31 december 2025.

Contactpersoon: diensthoofd ruimtelijke ordening, Patrick Blancke - [email protected]

Raadpleeg reglement (GR 8 februari 2021; publicatiedatum: 15 februari 2021).