Registratie van en belasting op de leegstaande woningen en gebouwen

Belastbare grondslag
De belasting voor een leegstaande woning of een leegstaand gebouw is voor het eerst verschuldigd op het ogenblik dat de woning of het gebouw gedurende 6 opeenvolgende maanden is opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Zolang het leegstaand gebouw of de leegstaande woning niet uit het leegstandsregister is geschrapt, is de belasting van het aanslagjaar verschuldigd op het ogenblik dat de in het reglement geldende termijnen zijn verstreken.

De heffing wordt herberekend bij overdracht van het zakelijk recht betreffende het gebouw of de woning.

Looptijd: tot en met 31 december 2025.

Contactpersoon: hoofd woondienst, Annelies Hommez - [email protected]

Download reglement (GR 16 december 2019; publicatiedatum: 20 december 2019).