Retributie op het afleveren van omgevingsdocumenten

Reglement houdende retributie op het afleveren van comformiteitsattest, omgevingsvergunningen, documenten en inlichtingen inzake omgeving, inlichtingen aan notarissen, rioolaansluiting en gebruik Schoolweg

Belastbare grondslag: afleveren van omgevingsvergunningen, documenten en inlichtingen inzake omgeving, inlichtingen aan notarissen, rioolaansluitingen en gebruik Schoolweg

Tarief: afhankelijk van het document.

Looptijd: onbeperkt.

Contactpersonen:

Raadpleeg het reglement (GR 15 november 2021; publicatiedatum: 19 november 2021).