Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Belastbare grondslag: enkel van toepassing voor maatschappijen die werken aan nutsvoorzieningen.

Looptijd: tot en met 31 december 2025.

Contactpersoon: Filip Carrein - [email protected]

Download reglement (GR 21 november 202; publicatiedatum: 25 november 2022).