Afdelingshoofd leefomgeving

Contractueel – 38/38 - onbepaalde duur - A4a-A4b

Wat doe je?

Als afdelingshoofd leefomgeving geef je leiding aan de diensten omgeving, infrastructuur en de intergemeentelijke woondienst waar in totaal zo’n 64 medewerkers actief zijn. Je coacht en motiveert je medewerkers en bepaalt hun objectieven. Je verzorgt een open interne communicatie zodat iedereen zijn/haar taken optimaal kan uitvoeren.

Als lid van het managementteam stippel je mee het algemeen beleid uit. Hierbij heb je uiteraard specifieke aandacht voor projecten en dossiers binnen het woon-, omgevings- en ruimtelijk beleid. Deze strategische doelstellingen vertaal je uiteindelijk naar een kader dat toepasbaar wordt binnen de operationele werking. Zo zorg je voor een correcte beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie.

Je staat in voor de planning, organisatie, opvolging en aansturing van de dagelijkse werking. Je analyseert de huidige werkprocessen met een kritische blik en doet concrete verbetervoorstellen om de dienstverlening efficiënt te organiseren en effectief te laten uitrollen. Je waakt over een kwalitatieve uitvoering. Daarnaast breng je als projectmanager verschillende experten samen en werk je mee aan diverse projecten, met zowel externen als internen. Je organisatiebrede kijk legt hiervoor linken tussen diverse diensten over de afdeling heen. Als leider deins je er niet voor terug lijnen uit te zetten en beschik je over de communicatieve vaardigheden om bruggen te bouwen binnen een organisatie in verandering.

Wat verwachten we van je?
 • Manager met affiniteit binnen het vakgebied
 • Bruggenbouwer die zich van nature verbindend opstelt
 • Gedreven, proactief en resultaatgericht
 • Coördinator met prima planningsvaardigheden
 • Communicatief overtuigend en inspirerend
 • Beleidsmatig denker die meebouwt aan de toekomst
Voorwaarden
 • In het bezit zijn van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs + beschikken over 4 jaar relevante beroepservaring.

OF

 • 10 jaar relevante beroepservaring hebben en slagen voor een capaciteitstest (indien geen masterdiploma).
Aanbod
 • Competitief loon barema A4a-A4b: minimum:  € 4.212 bruto/ 15 jaar anciënniteit:  € 5.790 bruto/ maximum: € 6.423 bruto
 • Relevante anciënniteit uit privé kan voor 15 jaar meegenomen worden.
 • Maaltijdcheques: waarde van € 8 per cheque, waarvan € 6,91 ten laste van de werkgever en € 1,09 ten laste van de werknemer.
 • Hospitalisatieverzekering
 • Ecocheques
 • Fietsvergoeding
 • Gunstige verlofregeling (31 dagen verlof)
 • Tweede pensioenpijler  (3%)
 • Mogelijkheid fietslease
 • Flexibele werktijd, mogelijkheid tot telewerk

Meer informatie lees je in de infobundel of kan je bekomen bij de personeelsdienst van Zonnebeke op 051 48 00 65 of via [email protected].

Interesse?

Je kan solliciteren tot en met 24 oktober 2022 door je cv met relevante ervaring en eventueel een kopie van je masterdiploma te mailen naar [email protected].