Klachtenformulier

Scroll naar

Ben je ontevreden over de dienstverlening?

Het gemeentebestuur en de ambtenaren streven steeds naar een optimale dienstverlening, klantvriendelijkheid en een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent en een klacht wil uiten. Het gemeentebestuur hanteert een klachtenprocedure om klachten te ontvangen, te registreren en op te volgen.

Wat is een klacht?

Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen een melding, een suggestie, een vraag om informatie enerzijds en een klacht anderzijds. De procedure voor klachtenregistratie is niet van toepassing op meldingen, suggesties of vragen om informatie. De klachtenprocedure is evenmin van toepassing op algemene klachten over wetgeving of over beleidsbeslissingen.

Een klacht wordt als volgt gedefinieerd: een manifeste uiting (enkel schriftelijk of elektronisch) waarbij een ontevreden burger bij het gemeentebestuur klaagt over een door de gemeente (al dan niet) verrichte handeling of prestatie.

Enkele voorbeelden:

 • GEEN klachten:
  • Melding van defecte straatverlichting of put in de rijweg.
  • Melding dat de gemeente dringend nood heeft aan een nieuwe sporthal (= beleidsbeslissing).
  • Bezwaarschrift in het kader van een openbaar onderzoek.
  • Burger is niet akkoord met het reglement voor rioleringsaansluiting.
  • Op de website zou meer informatie moeten staan over cultuur (= suggestie).
  • Burger klaagt dat hij teveel belasting moet betalen (= beleidsbeslissing).
 • WEL klachten:
  • Burger klaagt dat hij het afgelopen jaar reeds vijf maal gevraagd heeft een put in het wegdek te dichten en klaagt dat dit nog steeds niet gebeurd is.
  • Burger klaagt dat een begraving niet met de nodige eerbied gebeurde.
  • Burger beklaagt zich over de dienstverlening van de gemeente - er wordt niet geantwoord op zijn e-mails.

Klacht indienen

Met dit formulier kan je een klacht indienen bij het gemeentebestuur in verband met een handeling of prestatie die het bestuur al dan niet heeft verricht. De klachtencoördinator zal jouw klacht verder behandelen.

Gelieve EERST EN VOORAL jouw klacht te bespreken met de BETROKKEN DIENST of MELDING te maken via de meldingskaart vooraleer dit formulier in te vullen!

Voorwaarden

Reglement