Klachtenformulier

Scroll naar

Ben je ontevreden over de dienstverlening?

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn streeft steeds naar een optimale dienstverlening, klantvriendelijkheid en een vlotte afhandeling van aanvragen en dossiers. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent en een klacht wil uiten. Het OCMW hanteert een klachtenprocedure om klachten te ontvangen, te registreren en op te volgen.

Wat is een klacht?

Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen een melding, een suggestie, een vraag om informatie enerzijds en een klacht anderzijds. De procedure voor klachtenregistratie is niet van toepassing op meldingen, suggesties of vragen om informatie. De klachtenprocedure is evenmin van toepassing op algemene klachten over wetgeving of over beleidsbeslissingen.

Een klacht wordt als volgt gedefinieerd: een manifeste uiting (enkel schriftelijk of elektronisch) waarbij een ontevreden burger bij het OCMW klaagt over een door het OCMW (al dan niet) verrichte handeling of prestatie.

Enkele voorbeelden:

  • GEEN klachten:
    • Melding dat het OCMW dringend nood heeft aan een meer doorgangswoningen (= beleidsbeslissing).
    • Burger is niet akkoord met het reglement voor de mantelzorg.
    • Op de website zou meer informatie moeten staan over premies (= suggestie).
  • WEL klachten:
    • Burger beklaagt zich over de dienstverlening van het OCMW en hij krijgt geen antwoord.

Klacht indienen

Met dit formulier kan je een klacht indienen bij het OCMW in verband met een handeling of prestatie die het het OCMW al dan niet heeft verricht. De klachtencoördinator zal jouw klacht verder behandelen.

Gelieve EERST EN VOORAL jouw klacht te bespreken met de BETROKKEN DIENST.

Voorwaarden

Reglement