Leegstandsregister: schrapping

Scroll naar

Voorwaarden

Indien je als eigenaar bewijst dat je woning of het gebouw zes maanden opnieuw bewoond is, het gebouw voor meer dan de helft wordt gebruikt of de woning afgebroken wordt met een geldige stedenbouwkundige vergunning zonder verplichting van wederopbouw, dan kan de woning of het gebouw uit het leegstandsregister geschrapt worden.

Aanvraag

Aanvraagformulier of aan te vragen op de woondienst.