Leegstandsheffing: vrijstelling

Scroll naar

Er is een heffing verschuldigd voor panden die gedurende 6, 18, 30, 42, 54, … maanden zijn opgenomen in het leegstandsregister. Hierop bestaan echter uitzonderingen. Deze kun je aanvragen via onderstaand formulier.

Aanvraag

Aanvraagformulier of aan te vragen op de woondienst.