Vastgoedinformatie: inlichtingenformulier

Scroll naar

Het inlichtingenformulier vastgoedinformatie kan worden verstrekt door lokale besturen aan diegene die informatie willen over vastgoed. Dit zijn veelal notarissen, vandaar ook de bijnaam 'notarisformulier'. Evengoed kan dit formulier worden gebruikt door particulieren, immokantoren of nog anderen.

Bijzonderheden

Inhoudelijke toelichting

Aanvraag

Inlichtingenformulier of aanvragen op de dienst ruimtelijke ordening.

Contactpersoon:

Administratief medewerker ruimtelijke ordening Bjorn Delvael T 051 68 03 86
[email protected]