Verkoop patrimonium Beselare

Gemeente Zonnebeke wil het dorpscentrum van Beselare, bestaande uit het oud gemeentehuis, de oude pastorie en de woningen gelegen Beselareplaats 1 en Wervikstraat 2, een nieuw gezicht geven en deze gebouwen uit haar patrimonium vermarkten.

De verkoop gebeurt onder voorwaarden en in functie van de realisatie van een kwalitatief en duurzaam woonproject binnen de bestaande context met bijzondere aandacht voor de erfgoedwaarden van de bestaande gebouwen en behoud van dorpsgezicht.

In het achterliggende gebied is er ruimte beschikbaar voor collectieve tuinen, garages, parkeerplaatsen, fietsenstallingen en dergelijke.

 

Elke kandidaat koper legt overeenkomstig art. 73 van de Wet op de Overheidsopdrachten een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor.

Informatie over de selectiecriteria, de voorwaarden, de gunningscriteria en het deelnemingsformulier vind je terug in de selectieleidraad op de portaalsite van overheidsopdrachten.

Voorstellen kunnen ingediend worden tot en met 15 december 2022.

Verkoop patrimonium Beselare

Meer info? Coördinator dienst omgeving, 051 48 00 62, [email protected]