Schoolstraat in de 4de Regiment Karabiniersstraat, in de omgeving van VBS De Fontein

Bij het begin van elk nieuw schooljaar wordt aandacht gevraagd voor een veiliger schoolomgeving. Dat gebeurt traditioneel tijdens de 'Week van de Mobiliteit'. Ook dit jaar werd deze opnieuw op gang getrokken op 16 september met de 'Strapdag'.

Dit schooljaar gaan we in Passendale een belangrijke stap verder. We koppelen de 'Week van de Mobiliteit' aan de introductie van de 'schoolstraat'. In een schoolstraat wordt gemotoriseerd verkeer geweerd bij het begin en op het einde van de schooldag in de omgeving van de schoolpoort.

Het is de bedoeling om het idee uit te testen. We willen van maandag 19 september tot en met vrijdag 23 september het autoverkeer weren uit dat deel van de Vierde Regiment Karabiniersstraat, dat het dichtst aansluit bij VBS De Fontein. Dat doen we enerzijds door de weg tijdelijk af te sluiten ter hoogte van het kruispunt met de Grenadiersstraat en anderzijds ter hoogte het kruispunt met de N303. Op die manier vermijden we dat bestuurders zich vastrijden in de straat en voor chaos zorgen in de directe omgeving van de schoolpoort. We sluiten dat deel van de straat af bij de start (8 - 8.30 uur) en bij het einde van de schooldag (15.45 - 16.15 uur). Op woensdag 21 september is er een halve dag school en wordt de straat afgesloten van 11 tot 11.30 uur. Op vrijdag 23 september zal dat gebeuren van 14.45 tot 15.15 uur.

We hopen met de introductie van de schoolstraat niet enkel aandacht te vestigen op de veiligheid van onze kinderen, maar ook effectief een veiliger schoolomgeving voor de kinderen te creëren.

Meer info? Dienst mobiliteit, 051 48 00 74, [email protected]