Algemeen

Wat is dat nu juist, het OCMW?

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, afgekort OCMW, is een openbare instantie, ingericht in iedere gemeente. Elke inwoner kan beroep doen op het OCMW. Iedereen heeft immers recht op maatschappelijke dienstverlening. Het OCMW is er dus voor iedereen, ongeacht de leeftijd, de sociale situatie of de politieke of godsdienstige overtuiging.

 

Wat doet het OCMW?

Het OCMW biedt maatschappelijke dienstverlening om eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het OCMW biedt concrete steun maar is geen liefdadigheidsinstelling. De steun die het OCMW verleent, kan verschillende vormen aannemen, namelijk: materiële, financiële, sociale en psychologische bijstand. Alle hulpverlening is volkomen gratis. De medewerkers van het OCMW zijn gebonden door het beroepsgeheim en hebben OCMWzwijgplicht. Zo blijft alle verstrekte informatie strikt vertrouwelijk.

 

Folder

Folder 2015