Doven openbare verlichting: een analyse

Vorig jaar nam het gemeentebestuur een drastische beslissing. Vanaf 1 april 2014 zou de openbare verlichting langs de gemeentelijke wegen 's nachts tijdelijk worden gedoofd. Concreet werd de straatverlichting gedoofd van maandag tot en met donderdag tussen 23u00 en 06u00. Op vrijdag-, zaterdag- en zondagnacht bleef de verlichting wel nog branden. Deze maatregel werd enkel ingevoerd langs gemeentewegen. De dorpskernen en gewestwegen worden nog steeds verlicht.

Het tijdelijk doven van de openbare verlichting werd om verschillende redenen ingevoerd. Eerst en vooral is het een duurzame en milieuvriendelijke actie. Er wordt minder elektriciteit verbruikt en de lichtpollutie en CO² uitstoot daalde drastisch waardoor het milieu minder belast wordt. Bovendien wordt er heel wat bespaard door de openbare verlichting te doven op de momenten wanneer er bijna geen verkeer is.

Evaluatie na 1 jaar

Nu, in september 2015, zijn we ruim een jaar verder en willen we graag eventjes de situatie evalueren. Het gemeentebestuur kreeg regelmatig een melding, reactie of klacht binnen van inwoners die niet tevreden waren met deze beslissing. Het doven van de openbare verlichting zorgt voor een onveiligheidsgevoel. Veel mensen denken dat het doven van de lichten zorgt voor meer inbraken en verkeersongevallen. De gemeente neemt elke melding serieus en investeerde daarom samen met de politie in een studie die de impact naging van het doven van de openbare verlichting op de veiligheid. Graag delen wij dan ook de resultaten mee.

Verkeersongvallen

Zoals je zelf kunt zien, heeft het doven van de openbare verlichting geen negatief effect op de verkeersveiligheid. Er gebeurden zelfs minder ongevallen na het doven van de openbare verlichting (92 in het jaar dat de openbare verlichting wel nog brandde in de week versus 89 in het jaar dat de openbare verlichting niet meer brandde tijdens de week = een daling van 3,3%).

Verkeersongevallen

Criminaliteit

Moeilijker is het om conclusies te trekken betreffende het aantal inbraken. In 2013 zijn er 35 criminele feiten gepleegd tijdens de week en 36 tijdens het weekend. In 2014 is er een (lichte stijging): 37 (+ 5,7%) tijdens de week en 40 (+ 11,1%) tijdens het weekend. Aangezien er zowel een stijging is tijdens de week (wanneer de openbare verlichting niet brandt) als tijdens het weekend (wanneer de openbare verlichting wel brandt) en de stijging het grootst is tijdens het weekend, kunnen we de stijging van het aantal criminele feiten moeilijk toewijzen aan het doven van de openbare verlichting.