Leegstand

Wanneer spreekt men van leegstand?

  • Gebouw: wanneer meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte gedurende een termijn van minstens 12 opeenvolgende maanden niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt gebruikt.
  • Woning: wanneer deze gedurende een termijn van minstens 12 opeenvolgende maanden niet wordt bewoond.

Leegstandsregister en heffing:

Wanneer deze termijn van 12 opeenvolgende maanden wordt overschreden, wordt het pand opgenomen in het leegstandsregister.

Er is een heffing verschuldigd voor panden die gedurende 6, 18, 30, 42, 54, … maanden zijn opgenomen in het leegstandsregister. Hierop bestaan uitzonderingen, hiervoor verwijzen we naar het E-Loket.

Indien de eigenaar bewijst dat de woning of het gebouw zes maanden opnieuw bewoond is, het gebouw voor meer dan de helft wordt gebruikt of de woning afgebroken wordt met een geldige stedenbouwkundige vergunning zonder verplichting van wederopbouw, dan kan de woning of het gebouw uit het leegstandsregister geschrapt worden. Dit aanvraagformulier vind je terug op ons E-Loket.