Bijzonder Plan van Aanleg

Een bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een bestemmingsplan voor een bepaald gedeelte van het grondgebied van de gemeente.

Aan de hand van stedenbouwkundige voorschriften en kaarten wordt bepaald welke bestemming aan elk perceel gegeven wordt.  Een BPA legt bovendien vast wat er in de verschillende zones mag gebouwd worden en hoe dat moet gebeuren (bouwhoogte, bouwdiepte, materiaalkeuze, ...)

Volgende BPA's zijn momenteel goedgekeurd :

Overzichtskaarten BPA per deelgemeente: