Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Een Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) is een beleidsrapport dat in grote lijnen de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente voor de volgende jaren zal sturen. Het structuurplan bepaalt de principes waarop het verdere beleid rond ruimtelijke ordening wordt uitgebouwd. Het GRS bepaalt waar er in de toekomst nog kan gebouwd worden; waar er nood is aan extra ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven; waar sociale kavels kunnen gerealiseerd worden en dergelijke meer. Het GRS bestaat zowel uit teksten als bijhorende kaarten.

Er worden ruimtelijke structuurplannen opgemaakt door het Vlaams Gewest, de provincie en de gemeente.  Het GRS richt zich naar het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen en het provinciaal ruimtelijk structuurplan van de provincie waarbinnen de gemeente ligt.
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt vastgesteld voor een termijn van vijf jaar. Het blijft in ieder geval van kracht tot dat het door een nieuw goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is vervangen.

Het GRS van de gemeente Zonnebeke werd goedgekeurd op 4 november 2004.

Regelgeving

Wetgeving omtrent gemeentelijk structuurplan