Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) geeft uitvoering aan een ruimtelijk structuurplan.

Het heeft een verordenende waarde voor alle overheidsbeslissingen en legt voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • Welke activiteiten er mogen plaatsvinden.
  • Waar al dan niet mag worden gebouwd en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen.
  • Hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

De voorganger van een RUP was het bijzonder plan van aanleg (BPA). Sinds de goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (4 november 2004) worden in Zonnebeke geen nieuwe BPA meer opgemaakt, maar enkel ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De bestaande BPA blijven echter geldig tot ze worden vervangen door een RUP. Net zoals de ruimtelijke structuurplannen worden ook de ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt op de drie beleidsniveaus:

  • Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
  • Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.
  • Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Overzicht RUP's in Zonnebeke

Onderstaande lijst bevat alle  ruimtelijke uitvoeringsplannen die voorlopig of definitief zijn vastgesteld en betrekking hebben op het grondgebied van Zonnebeke.

Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Overzichtsplan RUP