Planologisch attest

Het planologisch attest is een document dat aangeeft of een bestaand bedrijf al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is. In het geval van behoud worden de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden op korte en op lange termijn meegedeeld.

Daarbij worden de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen en wordt er rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen.

Het planologisch attest kan enkel aangevraagd worden door een voor een bedrijf waarvoor het maken of wijzigen van een ruitelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg overwogen moet worden om de uitbreiding of het herbouwen van het bedrijf mogelijk te maken en dat voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • Het bedrijf is onderworpen aan de milieuvergunningsplicht in de zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de miileuvergunning.
  • Het betreft een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf.

Regelgeving

Wetgeving omtrent het planologisch attest

Contactpersonen

Administratief medewerker Bjorn Delvael T 051 68 03 86
[email protected]
Administratief medewerker Lieven Vandewiele T 051 48 00 63
[email protected]