Stedenbouwkundig attest

Algemeen

Wil je stedenbouwkundige informatie over een perceel dat je interesseert schriftelijk laten bevestigen, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen.
De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsvergunning niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • In de periode dat het stedenbouwkundig attest geldig is (twee jaar) geen sprake is van substantiële wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften.
  • De verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden.
  • Het stedenbouwkundig attest niet aangetast is door manifeste materiële fouten.

Een stedenbouwkundig attest is nog geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en opgelegde voorwaarde blijft slecht twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Procedure

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen, heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een door jouw opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier in en voeg de bewijsstukken toe.

Je kan het aanvraagdossier (in vier exemplaren) afgegeven op de dienst ruimtelijke ordening of stuur het aangetekend naar het College van Burgemeester en Schepenen.

Regelgeving

Wetgeving omtrent het stedenbouwkundig attest

Contactpersonen

Administratief medewerker Bjorn Delvael T 051 68 03 86
[email protected]
Administratief medewerker Lieven Vandewiele T 051 48 00 63
[email protected]