Vrijstelling vergunningsplicht

Voor enkele specifieke werken is er geen vergunning en geen melding nodig.

Een overzicht en de voorwaarden van deze vrijstellingen vind je op de site van ruimte vlaanderen.

Opmerking

Vrijstelling vergunning is enkel van toepassing indien :

 • Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, verkavelingsvergunning.
 • Niet strijdig met stedenbouwkundige verordening van het gewest, provincie of gemeente.
 • Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen.
 • Niet strijdig met andere wetgeving zoals :
  • Erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen…)
  • Burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur…)
  • Natuurwetgeving

Vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden na het verkrijgen van een machtiging van het Agentschap Onroerend Ergoed voor :

 • Percelen met beschermde monumenten
 • in beschermde landschappen of aangeduide erfgoedlandschappen.
 • in beschermde stads- en dorpsgezichten.
 • in beschermde archeologische monumenten.

Wil je weten of de geplande werken in aanmerking komen als vrijstelling? Neem dan contact op met de dienst ruimtelijke ordening.

Regelgeving

Wetgeving omtrent vrijstelling vergunning